1. /
  2. Politika e skedarëve

Politika e skedarëve

Kur do të ketë qasje në ueb-faqen që të shfaqet dritarja pop-ap me informacionet e mëposhtme:

“Të nderuar vizitorë, përdorim biskota (“cookies”) në ueb-faqen tonë, përmes të cilave Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” mbledh të dhëna për të kuptuar më mirë përdorimin e ueb-faqes nga vizitorët, me qëllim të përmirësimit të përvojës së përdoruesit dhe për të optimizuar dhe përmirësuar funksionalitetin e ueb-faqes.

Një nga qëllimet themelore të biskotave (“cookies”) është t’ju ofrojë lehtësira të cilat do t’ju kursejnë kohë. Mund t’i pranoni ose t’i refuzoni biskotat, ose t’i përshtatni biskotat në mënyrë përkatëse sipas nevojave Tuaja duke klikuar një nga butonat më poshtë, ose duke vizituar linkun në faqen që çon në Politikën tonë të Biskotave. Megjithatë, heqja dorë nga disa nga këto biskota mund të ndikojë në përvojën Tuaj të kërkimit. Opsioni që nuk jeni dakord është vendosur të zbatohet, në çdo rast kur nuk do të zgjidhni asnjë nga opsionet e ofruara.

Për më shumë informacione në lidhje me Politikën tonë të Biskotave, e cila i përshkruan llojet e biskotave që i përdorim në ueb-faqe, qëllimet e përpunimit të tyre, si dhe detajet rreth përdorimit të biskotave dhe informacioneve që i mbledhim rreth Jush dhe nga Ju, Ju lutemi klikoni butonin ”Më shumë informacione“.

Jam dakord

Nuk jam dakord

 

Cilësimet e biskotave:

Përshtatni cilësimet

 

Biskota të detyrueshme Po

Analitike – Po / Jo

Statistikore – Po / Jo

 

POLITIKA E BISKOTAVE

(COOKIES)

 

Çfarë janë biskotat (cookies)?

Biskotat (“cookies”) janë datoteka të vogla tekstuale që vendosen në hard diskun e kompjuterit, tabletit, celularit ose pajisjes tjetër të ngjashme gjithnjë që e vizitoni ueb-faqen tonë. Këto datoteka tekstuale mund të lexohen nga ueb-faqet që i vizitoni dhe të ndihmojnë në identifikimin Tuaj kur përsëri do ta hapni ueb-faqen.

Këto datoteka tekstuale mund të jenë “të përhershme” ose “të përkohshme”. Biskota të përhershme (“cookies”) mbesin në kompjuterin Tuaj edhe kur do ta fikni kërkuesin (do të kaloni në gjendjen ofllajn), ndërsa biskota të përkohshme fshihen sapo të mbyllni kërkuesin e internetit. Biskotat (“cookies”) përdoren për më tepër qëllime, të tilla si për shembull, për të kujtuar aktivitetet dhe preferencat Tuaja (përfshirjet, preferencat gjuhësore, madhësia e shkronjave ose mënyra e shfaqjes së faqes), për të ofruar përmbajtje të personalizuar / të përshtatur në ueb-faqen dhe për të shfaqur historinë e navigacionit të saj.

Çfarë bëjnë biskotat?

Biskotat na mundësojnë të njohim kërkuesin Tuaj herën tjetër kur do ta vizitoni ueb-faqen.

Ata mund t’i ruajnë preferencat Tuaja dhe informacionet e tjera teknike, me ç’rast më shpesh përdoren për t’i ruajtur preferencat e zgjedhura, të tilla si gjuha, madhësia e shkronjave, përmbajtja e shportës së blerjeve, cilësimet e privatësisë dhe statusi i hyrjes dhe nuk guxojnë t’i lexojnë të dhënat dhe informacionet nga hard disku ose celulari Juaj ose t’i lexojnë biskotat (datotekat) e tjera të ruajtura nga ueb-faqet e tjera. Informacionet nga biskotat nuk përdoren për identifikimin Tuaj personal. Biskotat nuk përmbajnë të dhëna personale për Ju, por mund të mbledhin informacione për shprehitë Tuaja të kërkimit.

Në pjesën më të madhe, biskotat e përmirësojnë përvojën Tuaj të përdoruesit me kërkimin me atë që pengojnë vazhdimisht të zgjidhni të njëjtin opsion gjithnjë kur vizitoni ndonjë faqe.

Pranimi i këtyre biskotave nuk është i domosdoshëm që ueb-faqja të funksionojë, por ata do t’ju mundësojnë përvojë më të mirë të kërkimit. Nëse dëshironi, mund t’i fshini ose bllokoni këto biskota, por kur do ta bëni këtë, disa nga funksionet e ueb-faqes mund të mos funksionojnë siç duhet.

Pse përdorim biskota (cookies)?

Në këtë ueb-faqe përdorim biskota (cookies) për arsyet e mëposhtme:

  • Për funksionimin teknik të ueb-faqes;
  • Për mbledhjen e të dhënave statistikore përmbledhëse dhe anonime;
  • Për t’i mbajtur mend aktivitetet dhe preferencat Tuaja për mënyrën se si shfaqet faqja (përfshirjet, preferencat gjuhësore, madhësia e shkronjave);
  • Për të ofruar përmbajtjen e personalizuar / përshtatur në ueb-faqe dhe të shfaqë historinë e navigacionit të saj;
  • Për të mbajtur mend / për të kujtuar nëse jeni dakord (ose jo) me përdorimin tonë të biskotave në këtë ueb-faqe.

Kur e vizitoni ueb-faqen tonë, mund të mbledhim disa të dhëna nga kërkimi Juaj, si për shembull, adresa IP, cilën përmbajtje të ueb-faqes sonë e keni vizituar, kur e keni vizituar dhe nga cila ueb-faqe jeni orientuar.

Çfarë lloj të biskotave (cookies) përdorim?

  1. Biskota të detyrueshme (të domosdoshme) në të cilat përfshihen:

– Biskotat themelore (biskotat e sesionit)

Biskotat e sesionit janë biskota të përkohshme, të cilat ruhen në datotekën e biskotës së kërkuesit Tuaj të internetit derisa të përfundoni sesionin në të. Këto biskota janë të detyrueshme për aplikacione ose funksionalitete të caktuara të ueb-faqes sonë për funksionimin e saj të duhur. Biskotat e sesionit përdoren me qëllim t’ju mundësojnë t’i merrni shërbimet që i keni kërkuar përmes ueb-faqes sonë. Pa këto biskota, shërbimet që i keni kërkuar nuk do të mund t’ju dërgohen. Këto biskota do të fshihen automatikisht nga pajisja Juaj duke ndërprerë sesionin aktual ose duke mbyllur shfletuesin. Këto biskota mund të përdoren për të mbajtur mend aktivitetet Tuaja të mëparshme, siç është për shembull, plotësimi i testeve, kur ktheheni në faqen e mëparshme gjatë të njëjtit sesion (duke përdorur opsionin “go back“).

– Biskotat funksionale (të vazhdueshme)

Ne përdorim biskota të vazhdueshme për t’u shërbyer më mirë përdoruesve tanë (për shembull, duke ofruar navigacion të optimizuar). Këto biskota mbesin në datotekën e biskotës së kërkuesit Tuaj për një periudhë më të gjatë kohore. Periudha kohore varet nga zgjedhja që do ta bëni në cilësimet e kërkuesit Tuaj të internetit. Biskotat e vazhdueshme mundësojnë që informacionet të transmetohen në ueb-serverin çdoherë që dikush do ta vizitojë ueb-faqen. Ata mund t’i mbajnë mend detajet e hyrjes që e kujtojnë kërkimin / sesionin kur përdoruesi do ta mbyll kërkuesin me qëllim që të ruajë gjendjen e përdoruesit. Këto biskota ruhen në kompjuterin ose pajisjen Tuaj celulare dhe nuk fshihen automatikisht kur do ta mbyllni shfletuesin, në dallim nga biskota e sesionit, e cila fshihet kur do ta mbyllni shfletuesin. Biskotat e vazhdueshme përdoren vetëm për t’ju identifikuar përsëri në vizitën Tuaj të ardhshme.

Këto biskota na mundësojnë të mbahen mend opsionet e parapëlqyera që keni zgjedhur gjatë vizitës së mëparshme në ueb-faqen tonë, siç është pasqyra e ueb-faqes.

  1. Biskotat analitike për performancat në të cilat janë përfshirë:

Biskotat nga palët e treta “Third Party Cookies“

Këto biskota mbledhin informacione rreth mënyrës se si e përdorni ueb-faqen, për shembull, faqet që vizitoni dhe çfarëdo mesazhesh të gabimit që ju ndodhin. Këto biskota nuk mbledhin informacione që ju identifikojnë, ato janë anonime dhe ndihmojnë në përmirësimin e funksionimit të ueb-faqes.

Biskotat mund të përdoren në kategoritë e mëposhtme: Google Analytics, Google Ads.

 

3. Biskotat statistikore

Biskotat statistikore na ndihmojnë të kuptojmë se si vizitorët komunikojnë me ueb-faqen përmes mbledhjes anonime të informacioneve.

Mund të gjeni më shumë informacione në lidhje me biskotat individuale që i përdorim dhe qëllimet për të cilat i përdorim në tabelën e mëposhtme:

Të theksohen…

Emërtimi i biskotës Kush e vendos Përshkrimi dhe qëllimi Kohëzgjatja

Biskotat nga mediat sociale – Informacioni mbi mbrojtjen e të dhënave personale gjatë përdorimit të mediave sociale – Facebook dhe Instagram

Ne nuk vendosim biskota kur paraqesim linqe në kanalet tona të mediave sociale kur e shfletoni ueb-faqen tonë.

Në ueb-faqen tonë është integruar komponenti Facebook dhe Instagram. Gjithnjë kur do ta vizitoni ueb-faqen tonë, në të cilën është integruar komponenti Facebook (Facebook plug-in), ueb-kërkuesi i sistemit Tuaj të informacioneve nxitet automatikisht të dërgojë pasqyrë të komponentit përkatës Facebook. Gjatë këtij procesi teknik, Facebook informohet se cilën ueb-faqe e keni vizituar. Facebook gjithmonë merr informacione në lidhje me vizitën në ueb-faqen tonë, kur hyni në Facebook gjatë vizitës në ueb-faqen tonë. Nëse nuk dëshironi që këto informacione të transmetohen në Facebook, dilni nga profili Juaj i përdoruesit të Facebook para se të vizitoni ueb-faqen tonë. Udhëzimi për mbrojtjen e të dhënave të publikuara nga Facebook është i disponueshëm në https://facebook.com/about/privacy/. Ai përmban informacione në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga Facebook. Përveç kësaj, është shpjeguar se cilat cilësime i ofron Facebook për të mbrojtur privatësinë Tuaj. Në mënyrë plotësuese, opsione të ndryshme të cilësimeve janë të disponueshme për të pamundësuar transferimin e të dhënave në Facebook.

Gjithashtu, në ueb-faqen tonë është integruar edhe komponenti Instagram. Gjithnjë kur do ta vizitoni ueb-faqen tonë, në të cilën është i integruar komponenti Instagram (butoni Insta), ueb-kërkuesi i sistemit të informacioneve të përdoruesit kërkon automatikisht të shkarkojë pasqyrë nga komponenti përkatës Instagramit. Gjatë kësaj procedure teknike, Instagram e di se cilën ueb-faqe e keni vizituar.

Nëse keni hyr në Instagram në të njëjtën kohë, Instagram i zbulon të gjitha vizitat në ueb-faqen tonë nga Ju dhe kohën e përgjithshme të kaluar në ueb-faqen tonë. Këto të dhëna mblidhen përmes komponentit Instagram dhe lidhen me profilin Tuaj në Instagram. Nëse klikoni në butonin Instagram të integruar në ueb-faqen tonë, Instagram i lidh këto të dhëna me profilin Tuaj personal të përdoruesit në Instagram dhe i ruan të dhënat personale.

Instagram merr informacione nëpërmjet komponentit Instagram që e keni vizituar ueb-faqen tonë me kusht që të keni hyr njëkohësisht në Instagram gjatë vizitës suaj në ueb-faqen tonë. Kjo ndodh pavarësisht nëse keni klikuar në butonin Instagram ose jo. Nëse nuk dëshironi që këto informacione të transmetohen në Instagram, dilni nga llogaria juaj në Instagram para se të vizitoni ueb-faqen tonë.

Informacionet shtesë dhe dispozitat në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale në Instagram mund të gjenden në këtë link https://help.instagram.com/155833707900388 dhe https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Sipas kësaj, mediat sociale – Facebook dhe Instagram kanë politikat e tyre të biskotave dhe të privatësisë mbi të cilat nuk kemi kontroll.

A mund t’i fshini ose kontrolloni biskotat (cookies)?

Informacionet në lidhje me biskotat (cookies), nuk përdoren për identifikimin Tuaj personal. Pranimi i këtyre biskotave (cookies) nuk është i domosdoshëm për funksionimin e ueb-faqes, por ato do t’ju mundësojnë përvojë më të mirë në kërkim. Nëse i dëshironi këto biskota (cookies), mund t’i fshini ose bllokoni, por nëse e bëni këtë, disa karakteristika të kësaj ueb-faqeje mund të mos funksionojnë siç duhet.

Mund t’i fshini të gjitha biskotat (cookies) që janë tashmë në kompjuterin Tuaj dhe mund të rregulloni pjesën më të madhe të kërkesave për t’i parandaluar. Nëse e bëni këtë, ndoshta mund të keni nevojë me dorë t’i rregulloni preferencat gjithnjë kur vizitoni ueb-faqe, ndërsa gjithashtu është e mundur edhe disa shërbime dhe funksionalitete të mos funksionojnë.

Përshtatjen e biskotave mund ta bëni nëpërmjet opsionit “Cilësimet e biskotave”, ku mund t’i përshtasni biskotat që nuk janë të detyrueshme. Duke klikuar butonin “Nuk jam dakord”, pamundësohen biskotat analitike / biskotat e performancave…, përveç biskotave të detyrueshme që mbeten gjithmonë aktive pasi janë të domosdoshme për funksionimin e duhur të ueb-faqes.

Çfarë të bëni nëse nuk dëshironi të përdorni biskota?

Në rast se nuk dëshironi të përdorni biskota siç theksohet, ose nëse ndryshoni mendje pasi do të pranoni përdorimin tonë të biskotave, mund t’i fshini përmes kërkuesit Tuaj. Në vazhdim janë dhënë shembujt e cilësimeve për të mos ndjekur “Do not track preferences”. Funksioni për të mos ndjekur u mundëson vizitorëve të mos ndiqen nga ueb-faqet. Ky opsion është i mundur në më tepër kërkues interneti, siç janë për shembull:

– Google Chrome

– Microsoft edge

– Mozilla Firefox

– Apple Safari

Për të pamundësuar ndjekjen nga Google analytics në të gjitha ueb-faqet, vizitoni https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kur vizitoni disa faqe, mund të shihni mesazh të paralajmërimit që ju rekomandon t’i pranoni biskotat për përvojën optimale me kërkimin.

 

Ndryshimi i Politikës së Biskotave

Politika e Biskotave do të ndryshohet dhe plotësohet rregullisht në mënyrë përkatëse me ndryshimet e bëra dhe aktivitetet tona në përputhje me ligjin.