1. /
  2. Kontrolli i ligjshmërisë së përpunimit të (kategorive të veçanta) të të dhënave personale

Kontrolli i ligjshmërisë së përpunimit të (kategorive të veçanta) të të dhënave personale