1. /
  2. Kontrolli i procedurës për emërimin e oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale

Kontrolli i procedurës për emërimin e oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale