1. /
  2. Kontrolli i procedurës për veprim ndaj kërkesave për realizim të të drejtës së fshirjes dhe të drejtës së kundërshtimit

Kontrolli i procedurës për veprim ndaj kërkesave për realizim të të drejtës së fshirjes dhe të drejtës së kundërshtimit