1. /
  2. Kontrollori i vlerësimit të ndikimit mbi mbrojtjen e të dhënave personale

Kontrollori i vlerësimit të ndikimit mbi mbrojtjen e të dhënave personale