1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Vizualizimet
  5. /
  6. Rekomandime për harmonizimin e shërbimeve publike elektronike me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (pjesa e parë)