1. /
  2. Test për oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale (niveli bazë)

Test për oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale (niveli bazë)