1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Vizualizimet
  5. /
  6. Rekomandime për avancimin e harmonizimit të punës së organizatave qytetare me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (pjesa e dytë)