1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Vizualizimet
  5. /
  6. Rekomandime për avancimin e harmonizimit të punës së organizatave qytetare me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Rekomandime për avancimin e harmonizimit të punës së organizatave qytetare me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Këto infografikë përmbajnë rekomandime që do të ndihmojnë organizatat qytetare të përmirësojnë harmonizimin e punës së tyre me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.