1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Визуелизации
  5. /
  6. Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со законот за заштита на лични податоци 1

Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со законот за заштита на лични податоци 1

Овие инфографици содржат препораки кои ќе им помогнат на граѓанските организации да ја подобрат својата усогласеност со Законот за заштита на личните податоци.