1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Визуелизации

Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со законот за заштита на лични податоци 1

Овие инфографици содржат препораки кои ќе им помогнат на граѓанските организации да ја подобрат својата усогласеност со Законот за заштита на личните податоци.

Што е приватност по дизајн?

Приватност по дизајн или техничка и интегрирана заштита на личните податоци е концепт според кој функционалностите за заштита на личните податоци се вградени во самите услуги или производи, на пример: електронските јавни услуги, се вградуваат во алатките уште во процесот кога тие се креираат. Дознајте повеќе за овој концепт на визуелизацијата подолу: