1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Визуелизации
  5. /
  6. Што е приватност по дизајн?

Што е приватност по дизајн?

Приватност по дизајн или техничка и интегрирана заштита на личните податоци е концепт според кој функционалностите за заштита на личните податоци се вградени во самите услуги или производи, на пример: електронските јавни услуги, се вградуваат во алатките уште во процесот кога тие се креираат. Дознајте повеќе за овој концепт на визуелизацијата подолу: