1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Vizualizimet
  5. /
  6. Çfarë është privatësia sipas dizajnit?

Çfarë është privatësia sipas dizajnit?

Privatësia sipas dizajnit ose mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale është një koncept sipas të cilit funksionalitetet për mbrojtjen e të dhënave personale janë të integruara në vetë shërbimet ose produktet, për shembull: shërbimet publike elektronike, integrohen në mjetet që në procesin e krijimit të tyre. Mësoni më shumë rreth këtij koncepti përmes vizualizimit më poshtë: