1. /
  2. Author: Vesna
  3. /
  4. Page 4

Çfarë janë të dhënat personale?

Çdo informacion që lidhet qartë me një person specifik ose që ne mund ta përdorim për të identifikuar një person konsiderohet e dhënë personale. Në këtë vizualizim, ndajmë disa shembuj në atë se çfarë informacioni mund të mbulohet nga termi “të dhëna personale”.