1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Vizualizimet

SI TË MBROHEMI NGA “FISHINGU”

“Nëse diçka është shumë e mirë për të qenë e vërtetë, atëherë ndoshta nuk është.” Nëse ndjekim këtë rregull, do të jemi në gjendje të mbrohemi nga një gamë e gjerë mashtrimesh si në internet ashtu edhe në përditshmëri, duke përfshirë phishing. Çfarë tjetër mund të bëjmë për të mbrojtur veten nga phishing? Ky infografik … Read more

Çfarë është GDPR?

GDPR është një term që e ndeshim gjithnjë e më shpesh, por a e dimë se çfarë do të thotë saktësisht? Ky vizualizim përmban një shpjegim të shkurtër të asaj që është GDPR, zbatimin dhe qëllimin e tij.

Çfarë janë të dhënat personale?

Çdo informacion që lidhet qartë me një person specifik ose që ne mund ta përdorim për të identifikuar një person konsiderohet e dhënë personale. Në këtë vizualizim, ndajmë disa shembuj në atë se çfarë informacioni mund të mbulohet nga termi “të dhëna personale”.