1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Vizualizimet
  5. /
  6. Vlera komerciale e të dhënave personale

Vlera komerciale e të dhënave personale

Të dhënat tona personale mund që të përdoren nga palë të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme që zakonisht qëllimin e kanë një lloj përfitimi financiar.

Ky vizualizim shpjegon arsyen më të zakonshme se pse kompanitë duan që të kenë qasje në të dhënat tona.