1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Publikimet
  5. /
  6. Metodologji për vlerësimin e ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike që janë në proces të digjitalizimit

Metodologji për vlerësimin e ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike që janë në proces të digjitalizimit

Me këtë Metodologji përshkruhet procedura e kryerjes së Vlerësimit të ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike të cilat janë në proces të digjitalizimit në të gjitha institucionet publike, dhe Vlerësimi i ndikimit të cilin inteligjenca artificiale do ta ketë mbi privatësinë e qytetarëve, nëse zbatohet nga institucionet në procesin e ofrimit të shërbimeve publike.

Metodologji për vlerësimin e ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike që janë në proces të digjitalizimit