1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Videove
  5. /
  6. Video: Çfarë janë të dhënat personale?

Video: Çfarë janë të dhënat personale?

Nëse keni dyshime se çfarë janë dhe çfarë nuk janë të dhënat personale, kjo video do t’ju ndihmojë t’i sqaroni ato. Kujdes, fakti që disa të dhëna janë personale nuk nënkupton edhe ndalim për përpunimin, përdorimin, ndarje e tyre, etj., por është e rëndësishme që këto procese të kenë gjithmonë bazë ligjore.