1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Videove

Video: Çfarë janë të dhënat personale?

Nëse keni dyshime se çfarë janë dhe çfarë nuk janë të dhënat personale, kjo video do t’ju ndihmojë t’i sqaroni ato. Kujdes, fakti që disa të dhëna janë personale nuk nënkupton edhe ndalim për përpunimin, përdorimin, ndarje e tyre, etj., por është e rëndësishme që këto procese të kenë gjithmonë bazë ligjore.

Video: Rregullat për kryerjen e mbikëqyrjes me video

Si e dimë nëse kamerat që shohim në ambiente publike, në institucione, zyra, në ndërtesa, qendra tregtare etj. na ndjekin ligjërisht? Kjo video do t’ju ndihmojë të kuptoni se në cilat raste dhe nën cilat kushte mund të kryhet mbikëqyrja me video.