1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Videove

Video: Si të mbrohemi nga keqpërdorimi i të dhënave tona personale në internet?

Për të qenë më të sigurt në internet, zakonisht nuk është e nevojshme të kemi njohuri të avancuara të teknologjisë, e as të bëjmë ndonjë gjë shumë të komplikuar. Përkundrazi, ne mund ta ndihmojmë veten shumë nëse i ndryshojmë shprehitë tona dhe nëse i qasemi internetit të paktën me të njëjtin nivel vëmendjeje sikurse edhe … Read more

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 3)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet që të dhënat personale të qytetarëve mbrohen në mënyrë adekuate gjatë zhvillimit të shërbimeve publike elektronike? Një pjesë të përgjigjeve për këtë … Read more

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 2)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet që të dhënat personale të qytetarëve mbrohen në mënyrë adekuate gjatë zhvillimit të shërbimeve publike elektronike? Një pjesë të përgjigjeve për këtë … Read more

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 1)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet që të dhënat personale të qytetarëve mbrohen në mënyrë adekuate gjatë zhvillimit të shërbimeve publike elektronike? Një pjesë të përgjigjeve për këtë … Read more

Video: Rregullat për kryerjen e mbikëqyrjes me video

Si e dimë nëse kamerat që shohim në ambiente publike, në institucione, zyra, në ndërtesa, qendra tregtare etj. na ndjekin ligjërisht? Kjo video do t’ju ndihmojë të kuptoni se në cilat raste dhe nën cilat kushte mund të kryhet mbikëqyrja me video.

Video: Si të krijojmë fjalëkalime të forta?

Fjalëkalimet e forta janë një nga hapat më të rëndësishëm, por edhe më të thjeshtë që mund t’i ndërmarrim për të mbrojtur privatësinë tonë në internet. Nëse kërkoni frymëzim për të krijuar dhe mbajtur mend fjalëkalime të forta, kjo video mund t’ju ndihmojë.