1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Videove
  5. /
  6. Video: Rregullat për përpunimin e të dhënave personale

Video: Rregullat për përpunimin e të dhënave personale

Fakti që një e dhënë është personale nuk do të thotë që askush nuk mund ta përdorë, përpunojë, shpërndajë, ruajë etj. Megjithatë, ka një arsye pse të dhënat personale quhen “personale”. Emri i tyre do të thotë që të dhënat tona personale janë vetëm tonat dhe ne, si njerëz, d.t.th si subjekte të të dhënave personale, duhet të dimë se kush dhe pse i ka të dhënat tona personale, nëse i ndan ato me njerëz të tjerë, saktësisht çfarë të dhënash ka dhe për sa kohë do t’i mbajë dhe të ngjashme. Në këtë video ne shpjegojmë se cilat rregulla duhet të ndiqen gjatë përpunimit të të dhënave tona personale.