1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Videove
  5. /
  6. Video: Rregullat për kryerjen e mbikëqyrjes me video

Video: Rregullat për kryerjen e mbikëqyrjes me video

Si e dimë nëse kamerat që shohim në ambiente publike, në institucione, zyra, në ndërtesa, qendra tregtare etj. na ndjekin ligjërisht? Kjo video do t’ju ndihmojë të kuptoni se në cilat raste dhe nën cilat kushte mund të kryhet mbikëqyrja me video.