1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Videove
  5. /
  6. Video: Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Video: Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale është një term që e ndeshim gjithnjë e më shpesh. Kjo video shpjegon se cili është roli i zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe çfarë kërkesash duhet të plotësojë dikush për ta marrë këtë rol?