1. /
  2. Ресурси за граѓани
  3. /
  4. Видеа
  5. /
  6. Видео: Офицер за заштита на лични податоци

Видео: Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци е термин со кој се среќаваме се почесто. Ова видео објаснува која е улогата на офицерот за заштита на лични податоци и кои услови треба да ги исполнува некој за да ја преземе оваа улога?