1. /
  2. Ресурси за граѓани
  3. /
  4. Видеа

Видео: Како да се заштитиме од злоупотреби на нашите лични податоци на Интернет?

За да бидеме побезбедни на интернет најчесто не е потребно да имаме некои напредни познавања на технологијата, ниту да правиме нешто премногу комплицирано. Напротив, можеме многу да си помогнеме самите себеси само ако си ги промениме навиките и на интернетот пристапуваме со барем ист степен на внимание како и во реалниот свет. Ова видео нуди … Повеќе

Видео: Посебни категории лични податоци

Дали знаевте дека некои лични податоци се сметаат за посебни лични податоци и, како такви, нивната обработка е предмет на малку построги услови? Во ова видео објаснуваме што се посебните категории лични податоци и под кои правила се обработуваат.

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 3)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека личните податоци на граѓаните се соодветно заштитени кога се развиваат јавните е-услуги? Дел од одговорите на ова прашање можете да ги најдете … Повеќе

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 2)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека личните податоци на граѓаните се соодветно заштитени кога се развиваат јавните е-услуги? Дел од одговорите на ова прашање можете да ги најдете … Повеќе

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 1)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека личните податоци на граѓаните се соодветно заштитени кога се развиваат јавните е-услуги? Дел од одговорите на ова прашање можете да ги најдете … Повеќе

Видео: Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци е термин со кој се среќаваме се почесто. Ова видео објаснува која е улогата на офицерот за заштита на лични податоци и кои услови треба да ги исполнува некој за да ја преземе оваа улога?

Видео: Правила за обработка на лични податоци

Тоа што еден податок е личен, не значи дека никој не смее да го користи, обработува, споделува, чува и слично. Сепак, има причина зошто личните податоци се викаат „лични“. Нивниот назив означува дека нашите лични податоци се само наши и ние, како луѓе, односно како субјекти на лични податоци, мораме да знаеме кој и зошто … Повеќе

Видео: Правила за обработка на лични податоци

Тоа што еден податок е личен, не значи дека никој не смее да го користи, обработува, споделува, чува и слично. Сепак, има причина зошто личните податоци се викаат „лични“. Нивниот назив означува дека нашите лични податоци се само наши и ние, како луѓе, односно како субјекти на лични податоци, мораме да знаеме кој и зошто … Повеќе

Видео: Како да креираме силни лозинки?

Силните лозинки се еден од најважните, но и наједноставните чекори што можеме да ги преземеме за да ја заштитиме нашата приватност на интернет. Доколку барате инспирација за да си создадете и запомните силни лозинки, ова видео може да ви помогне.

Видео: Како да креираме силни лозинки?

Силните лозинки се еден од најважните, но и наједноставните чекори што можеме да ги преземеме за да ја заштитиме нашата приватност на интернет. Доколку барате инспирација за да си создадете и запомните силни лозинки, ова видео може да ви помогне.