1. /
  2. Ресурси за граѓани
  3. /
  4. Видеа
  5. /
  6. Видео: Како да се заштитиме од злоупотреби на нашите лични податоци на Интернет?

Видео: Како да се заштитиме од злоупотреби на нашите лични податоци на Интернет?

За да бидеме побезбедни на интернет најчесто не е потребно да имаме некои напредни познавања на технологијата, ниту да правиме нешто премногу комплицирано. Напротив, можеме многу да си помогнеме самите себеси само ако си ги промениме навиките и на интернетот пристапуваме со барем ист степен на внимание како и во реалниот свет. Ова видео нуди предлози за лесни и корисни чекори што секој од нас може да ги преземе за да биде побезбеден на интернет.