1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Видеа

Видео: Посебни категории лични податоци

Дали знаевте дека некои лични податоци се сметаат за посебни лични податоци и, како такви, нивната обработка е предмет на малку построги услови? Во ова видео објаснуваме што се посебните категории лични податоци и под кои правила се обработуваат.

Видео: Што е личен податок?

Доколку имате дилеми за тоа што е, а што не е личен податок, ова видео ќе ви помогне да ги разјасните. Внимавајте, тоа што некој податок е личен, не значи и забрана за негова обработка, користење, споделување и слично, но важно е секогаш овие процеси да имаат законска основа.

Што е личен податок? – YouTube

Видео: Правила за вршење видео надзор

Како знаеме дали камерите што ги гледаме на јавните простории, во институции, канцеларии, во згради, трговски центри и т.н. законски нè следат? Ова видео ќе ви помогне да разберете во кои случаи и под кои услови може да се воведе видео надзор.

Видео: Посебни категории лични податоци

Дали знаевте дека некои лични податоци се сметаат за посебни лични податоци и, како такви, нивната обработка е предмет на малку построги услови? Во ова видео објаснуваме што се посебните категории лични податоци и под кои правила се обработуваат.

Видео: Што е личен податок?

Доколку имате дилеми за тоа што е, а што не е личен податок, ова видео ќе ви помогне да ги разјасните. Внимавајте, тоа што некој податок е личен, не значи и забрана за негова обработка, користење, споделување и слично, но важно е секогаш овие процеси да имаат законска основа.