1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Videove
  5. /
  6. Video: Kategoritë e veçanta të të dhënave personale

Video: Kategoritë e veçanta të të dhënave personale

A e dini se disa të dhëna personale konsiderohen të dhëna të veçanta personale dhe, si të tilla, përpunimi i tyre i nënshtrohet kushteve paksa më të rrepta? Në këtë video ne shpjegojmë se cilat janë kategoritë e veçanta të të dhënave personale dhe sipas cilave rregulla përpunohen ato.