1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Publikimet
  5. /
  6. Udhëzues për transferimin e të dhënave personale drejt vendeve të treta dhe organizatave ndërkombëtare

Udhëzues për transferimin e të dhënave personale drejt vendeve të treta dhe organizatave ndërkombëtare

Korniza ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë së Veriut njeh rëndësinë dhe rrezikun e shtuar për të dhënat personale në rastin e transferimit të të dhënave në vendet e treta dhe organizatat ndërkombëtare dhe, për rrjedhojë, përmban kërkesa specifike që synojnë të ofrojnë të njëjtin nivel mbrojtjeje të të dhënave personale të transmetuara jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qëllimi i këtij udhëzuesi është të mbështesë kontrollorët dhe përpunuesit e sektorit publik dhe privat dhe të ofrojë një pasqyrë të elementeve kyçe të transferimit ndërkombëtar të të dhënave personale nga Republika e Maqedonisë së Veriut në vende të treta ose organizata ndërkombëtare, në përputhje me kornizën e re ligjore për të dhënat personale.

Udhezues-per-transferimin-e-te-dhenave-personale-drejt-vendeve-te-treta-dhe-organizatave-nderkombetare-1-1