1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Publikimet
  5. /
  6. Udhëzues për ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale

Udhëzues për ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale

Sa herë që një kontrollues ngre pyetjen nëse lejohet përpunimi i të dhënave personale, për shembull, ruajtja, fshirja ose zbulimi i të dhënave tek një palë e tretë, përgjigja qëndron në bazën ligjore për përpunimin.

Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj çështjeje për arritjen e përputhshmërisë me LMDP, ky udhëzues është hartuar për të sqaruar premisat kryesore të ligjshmërisë së përpunimit përmes të cilave përmbushet një nga parimet më të rëndësishme të ligjit – parimi i ligjshmërisë.

Udhezues-per-ligjshmerine-e-perpunimit-te-te-dhenave-personale