1. /
  2. Ресурси за граѓани
  3. /
  4. Визуелизации
  5. /
  6. Што е личен податок?

Што е личен податок?

Лични податоци се податоци што се однесуваат на идентитетот, карактерот, однесувањето, верските, финансиската состојба, здравствената состојба, интересите на физичките лица.