1. /
  2. Author: Vesna
  3. /
  4. Page 2

Udhezues per mbrojtjen e te dhenave personale ne sektorin financiar

Industria financiare kalon në transformim bazik për shkak të zhvillimit të shpejtë teknologjik dhe globalizimit. Këto momente zhvillimore sollën edhe sfidë të re për institucionet financiare në formë të miratimit të masave të reja për harmonizim të legjislacionit nacional në Republikën e Maqedonisë së Veriut në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të personave … Read more

Video: Çfarë janë të dhënat personale?

Nëse keni dyshime se çfarë janë dhe çfarë nuk janë të dhënat personale, kjo video do t’ju ndihmojë t’i sqaroni ato. Kujdes, fakti që disa të dhëna janë personale nuk nënkupton edhe ndalim për përpunimin, përdorimin, ndarje e tyre, etj., por është e rëndësishme që këto procese të kenë gjithmonë bazë ligjore.

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 3)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet që të dhënat personale të qytetarëve mbrohen në mënyrë adekuate gjatë zhvillimit të shërbimeve publike elektronike? Një pjesë të përgjigjeve për këtë … Read more

SI TË MBROHEMI NGA “FISHINGU”

“Nëse diçka është shumë e mirë për të qenë e vërtetë, atëherë ndoshta nuk është.” Nëse ndjekim këtë rregull, do të jemi në gjendje të mbrohemi nga një gamë e gjerë mashtrimesh si në internet ashtu edhe në përditshmëri, duke përfshirë phishing. Çfarë tjetër mund të bëjmë për të mbrojtur veten nga phishing? Ky infografik … Read more

Çfarë është GDPR?

GDPR është një term që e ndeshim gjithnjë e më shpesh, por a e dimë se çfarë do të thotë saktësisht? Ky vizualizim përmban një shpjegim të shkurtër të asaj që është GDPR, zbatimin dhe qëllimin e tij.

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 2)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet që të dhënat personale të qytetarëve mbrohen në mënyrë adekuate gjatë zhvillimit të shërbimeve publike elektronike? Një pjesë të përgjigjeve për këtë … Read more

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 1)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet që të dhënat personale të qytetarëve mbrohen në mënyrë adekuate gjatë zhvillimit të shërbimeve publike elektronike? Një pjesë të përgjigjeve për këtë … Read more