1. /
  2. Resurse për kontrollorët dhe zyrtarë

Resurse për kontrollorët dhe zyrtarë

Të drejtat e qytetarëve si subjekt i të dhënave personale
Metodologji për vlerësimin e ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike që janë në proces të digjitalizimit

Metodologji për vlerësimin e ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike që janë në proces të digjitalizimit

Publikimet Resurse për zyrtarë
Me këtë Metodologji përshkruhet procedura e kryerjes së Vlerësimit të ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike të cilat janë në...
TË GJITHA
Udhëzues për oficerë për mbrojtje të të dhënave personale në institucione publike

Udhëzues për oficerë për mbrojtje të të dhënave personale në institucione publike

Publikimet Resurse për zyrtarë
Qëllimi i këtij Udhëzuesi është që të japë udhëzime dhe rekomandime praktike për zbatimin e rregullave aktive nga sfera e...
TË GJITHA
Siguriа kibernetike: Këshilla praktike për qytetarët se si të mbrohen nga mashtrimet në internet
Udhëzues për hartimin e politikave të privatësisë

Udhëzues për hartimin e politikave të privatësisë

Publikimet Resurse për zyrtarë
Kompanitë dhe institucionet si kontrollues janë të detyruara, ndër të tjera, të shpjegojnë në detaje se cilat të dhëna personale...
TË GJITHA
Udhëzues për ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale

Udhëzues për ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale

Publikimet Resurse për zyrtarë
Sa herë që një kontrollues ngre pyetjen nëse lejohet përpunimi i të dhënave personale, për shembull, ruajtja, fshirja ose zbulimi...
TË GJITHA
Udhëzues për transferimin e të dhënave personale drejt vendeve të treta dhe organizatave ndërkombëtare

Udhëzues për transferimin e të dhënave personale drejt vendeve të treta dhe organizatave ndërkombëtare

Publikimet Resurse për zyrtarë
Korniza ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë së Veriut njeh rëndësinë dhe rrezikun e shtuar...
TË GJITHA
Video: Kategoritë e veçanta të të dhënave personale

Video: Kategoritë e veçanta të të dhënave personale

Resurse për qytetarë Resurse për zyrtarë Videove Videove
A e dini se disa të dhëna personale konsiderohen të dhëna të veçanta personale dhe, si të tilla, përpunimi i...
TË GJITHA
Udhezues per mbrojtjen e te dhenave personale ne sektorin financiar

Udhezues per mbrojtjen e te dhenave personale ne sektorin financiar

Publikimet Resurse për zyrtarë
Industria financiare kalon në transformim bazik për shkak të zhvillimit të shpejtë teknologjik dhe globalizimit. Këto momente zhvillimore sollën edhe...
TË GJITHA
Video: Çfarë janë të dhënat personale?

Video: Çfarë janë të dhënat personale?

Resurse për qytetarë Videove
Nëse keni dyshime se çfarë janë dhe çfarë nuk janë të dhënat personale, kjo video do t'ju ndihmojë t'i sqaroni...
TË GJITHA
Video: Rregullat për kryerjen e mbikëqyrjes me video

Video: Rregullat për kryerjen e mbikëqyrjes me video

Videove Videove
Si e dimë nëse kamerat që shohim në ambiente publike, në institucione, zyra, në ndërtesa, qendra tregtare etj. na ndjekin...
TË GJITHA
Rekomandime për harmonizimin e shërbimeve publike elektronike me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (pjesa e tretë)
Rekomandime për harmonizimin e shërbimeve publike elektronike me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (pjesa e dytë)
Rekomandime për harmonizimin e shërbimeve publike elektronike me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (pjesa e parë)
Rekomandime për avancimin e harmonizimit të punës së organizatave qytetare me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (pjesa e tretë)
Rekomandime për avancimin e harmonizimit të punës së organizatave qytetare me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (pjesa e dytë)
Rekomandime për avancimin e harmonizimit të punës së organizatave qytetare me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Rekomandime për avancimin e harmonizimit të punës së organizatave qytetare me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Resurse për zyrtarë Vizualizimet
Këto infografikë përmbajnë rekomandime që do të ndihmojnë organizatat qytetare të përmirësojnë harmonizimin e punës së tyre me Ligjin për...
TË GJITHA
Çfarë është privatësia sipas dizajnit?

Çfarë është privatësia sipas dizajnit?

Resurse për qytetarë Vizualizimet
Privatësia sipas dizajnit ose mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale është një koncept sipas të cilit funksionalitetet...
TË GJITHA
Video: Kategoritë e veçanta të të dhënave personale

Video: Kategoritë e veçanta të të dhënave personale

Resurse për zyrtarë Videove
A e dini se disa të dhëna personale konsiderohen të dhëna të veçanta personale dhe, si të tilla, përpunimi i...
TË GJITHA