1. /
  2. Ресурси за контролори и офицери

Ресурси за контролори и офицери

Водич за заштита на личните податоци на вработените

Водич за заштита на личните податоци на вработените

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Од големо значење е работодавачите и работниците да ги разбираат своите права и одговорности што произлегуваат од Законот за заштита...
Повеќе
ШТО СЕ КОЛАЧИЊА И КАКВИ ВИДОВИ НА КОЛАЧИЊА ПОСТОЈАТ?

ШТО СЕ КОЛАЧИЊА И КАКВИ ВИДОВИ НА КОЛАЧИЊА ПОСТОЈАТ?

Визуелизации Публикации Рерсурси за контролори и офицери Ресурси за граѓани
Колачиња (cookies) се мали датотеки коишто интернет-пребарувачот ги чува на компјутерот, мобилниот уред или на друг уред што корисникот го...
Повеќе
BОДИЧ ЗА ЗАКОНИТОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИTE ПОДАТОЦИ

BОДИЧ ЗА ЗАКОНИТОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИTE ПОДАТОЦИ

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Законитоста на обработката на лични податоци е тема од суштинско значење во полето на заштита на личните податоци. Во Република...
Повеќе
ВОДИЧ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ВОДИЧ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните...
Повеќе
Правата на граѓаните како субјекти на личните податоци
Методологија за проценка на влијанието на заштитата на личните податоци

Методологија за проценка на влијанието на заштитата на личните податоци

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Со оваа Методологија се опишува постапката за вршење на Процената на влијанието врз приватноста на јавните услуги што се во...
Повеќе
Водич за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

Водич за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Целта на овој Водич е да даде практични насоки и препораки како да се пристапи кон примената на важечките прописи...
Повеќе
Практични совети за заштита од измами на интернет

Практични совети за заштита од измами на интернет

Публикации Публикации Ресурси за граѓани
Во овој информатор споделуваме практични совети за тоа како може да се заштитите од измами на интернет. САЈБЕР-БЕЗБЕДНОСТ-Практични-совети-за-граѓаните-како-да-се-заштитат-од-измами-на-интернет
Повеќе
Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните...
Повеќе
Водич за изработка на политика за приватност

Водич за изработка на политика за приватност

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Законот за заштита на личните податоци пропишува пакет начела кои налагаат обработката на лични податоци да биде законска, правична и...
Повеќе
Водич за заштита на личните податоци во финансискиот сектор

Водич за заштита на личните податоци во финансискиот сектор

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Финансиската индустрија минува низ темелна трансформација поради брзиот технолошки развој и глобализацијата. Овие развојни моменти донесоа и нов предизвик за...
Повеќе
Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Правната рамка за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија ја признава важноста и зголемениот ризик по личните податоци...
Повеќе
ВОДИЧ ЗА ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

ВОДИЧ ЗА ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
КОНЦЕПТОТ НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ЕРАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА Културата на почитување на приватноста и заштитата на...
Повеќе
Водич за изработка на Политика за приватност

Водич за изработка на Политика за приватност

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Компаниите и институциите како контролори се обврзани, меѓу другото, детално да објаснат кои лични податоци ги собираат, за која цел...
Повеќе
Водич за законитост на  обработката на личните податоци

Водич за законитост на обработката на личните податоци

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Секогаш кога контролорот го поставува прашањето дали му е дозволено да обработува лични податоци, на пример, да чува, брише или...
Повеќе
Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Правната рамка за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија ја признава важноста и зголемениот ризик по личните податоци...
Повеќе
Видео: Посебни категории лични податоци

Видео: Посебни категории лични податоци

Видеа Видеа Рерсурси за контролори и офицери Ресурси за граѓани
Дали знаевте дека некои лични податоци се сметаат за посебни лични податоци и, како такви, нивната обработка е предмет на...
Повеќе
Водич за заштита на личните податоци во финансискиот сектор

Водич за заштита на личните податоци во финансискиот сектор

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Финансиската индустрија минува низ темелна трансформација поради брзиот технолошки развој и глобализацијата. Овие развојни моменти донесоа и нов предизвик за...
Повеќе
Видео: Што е личен податок?

Видео: Што е личен податок?

Видеа Ресурси за граѓани
Доколку имате дилеми за тоа што е, а што не е личен податок, ова видео ќе ви помогне да ги...
Повеќе
Водич за технички и организациски мерки

Водич за технички и организациски мерки

Публикации Рерсурси за контролори и офицери
Законот за заштита на личните податоци пропишува дека сите организации се должни да применат соодветни технички и организациски мерки за...
Повеќе
Заштита на личните податоци и приватноста на младите и децата
Видео: Правила за вршење видео надзор

Видео: Правила за вршење видео надзор

Видеа
Како знаеме дали камерите што ги гледаме на јавните простории, во институции, канцеларии, во згради, трговски центри и т.н. законски...
Повеќе
Оценка на усогласеноста на електронските јавни услуги 4 – мај 2023
Оценка на усогласеноста на електронските јавни услуги 3 – јануари 2023
Оценка на усогласеноста на електронските јавни услуги 2 – август 2022
Оценка на усогласеноста на електронските јавни услуги 1 – март 2022
Методологија за проценка на усогласеноста на електронските јавни услуги со ЗЛП
Препораки за усогласување на електорнските јавни услуги со законот за заштита на лични податоци (трет дел)
Препораки за усогласување на електорнските јавни услуги со законот за заштита на лични податоци (втор дел)
Препораки за усогласување на електорнските јавни услуги со законот за заштита на лични податоци (прв дел)
Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со законот за заштита на лични податоци 3
Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со законот за заштита на лични податоци 2
Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со законот за заштита на лични податоци 1

Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со законот за заштита на лични податоци 1

Визуелизации Рерсурси за контролори и офицери
Овие инфографици содржат препораки кои ќе им помогнат на граѓанските организации да ја подобрат својата усогласеност со Законот за заштита...
Повеќе
Што е приватност по дизајн?

Што е приватност по дизајн?

Визуелизации Ресурси за граѓани
Приватност по дизајн или техничка и интегрирана заштита на личните податоци е концепт според кој функционалностите за заштита на личните...
Повеќе
Видео: Посебни категории лични податоци

Видео: Посебни категории лични податоци

Видеа Рерсурси за контролори и офицери
Дали знаевте дека некои лични податоци се сметаат за посебни лични податоци и, како такви, нивната обработка е предмет на...
Повеќе
Видео: Што е личен податок?

Видео: Што е личен податок?

Видеа Рерсурси за контролори и офицери
Доколку имате дилеми за тоа што е, а што не е личен податок, ова видео ќе ви помогне да ги...
Повеќе